"analyze" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

analyze czasownik

analyze + rzeczownik
Kolokacji: 52
analyze data • analyze information • analyze problems • analyze samples • analyze issues • ...
czasownik + analyze
Kolokacji: 11
used to analyze • try to analyze • begin analyzing • help analyze • start analyzing • ...
analyze + przyimek
Kolokacji: 22
analyze for • analyze in • analyze with • analyze from • analyze by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. analyze for = analizować dla analyze for
2. analyze in = analizować w analyze in
5. analyze by = analizować przez analyze by
6. analyze on = analizować na analyze on
7. analyze at = analizować przy analyze at
8. analyze to = analizować aby analyze to
9. analyze through = zanalizuj całkowicie analyze through
analyze + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 31
carefully analyze • thoroughly analyzed • fully analyze • further analyze • critically analyze • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.