KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"advocate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

advocate rzeczownik

rzeczownik + advocate
Kolokacji: 73
rights advocate • consumer advocate • privacy advocate • health advocate • democracy advocate • community advocate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(2) consumer, temperance
Kolokacji: 2
(4) health, welfare
Kolokacji: 2
(5) democracy, disability
Kolokacji: 2
(7) judge, rail
Kolokacji: 2
(10) liberty, peace, safety
Kolokacji: 3
(11) policy, labor, design, union
Kolokacji: 4
(15) abortion
Kolokacji: 2
1. abortion rights advocate = prawa dotyczące przerywania ciąży popierają abortion rights advocate
2. abortion advocate = adwokat dotyczący przerywania ciąży abortion advocate
(16) art, realism, technology
Kolokacji: 3
(17) Wine, marijuana
Kolokacji: 2
(18) Stamford
Kolokacji: 1
(19) shareholder, investor
Kolokacji: 2
(20) gun, cycling, bicycle
Kolokacji: 3
(21) Harvard, Hartford, New
Kolokacji: 3
(22) voucher, sustainability
Kolokacji: 2
advocate + rzeczownik
Kolokacji: 5
Judge Advocate General • Advocate General • Advocate magazine • Advocate Depute • advocate group
advocate + czasownik
Kolokacji: 78
advocate says • advocate argues • advocate criticizes • advocate contends • advocate calls • ...
czasownik + advocate
Kolokacji: 9
play one's advocate • appoint Advocates • draw from advocates • describe as an advocate • include advocates • ...
przymiotnik + advocate
Kolokacji: 96
strong advocate • public advocate • outspoken advocate • environmental advocate • early advocate • vocal advocate • ...
przyimek + advocate
Kolokacji: 11
among advocates • from advocates • for advocates • to advocates • with advocates • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.