KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"advocate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

advocate rzeczownik

rzeczownik + advocate
Kolokacji: 73
rights advocate • consumer advocate • privacy advocate • health advocate • democracy advocate • community advocate • ...
advocate + rzeczownik
Kolokacji: 5
Judge Advocate General • Advocate General • Advocate magazine • Advocate Depute • advocate group
advocate + czasownik
Kolokacji: 78
advocate says • advocate argues • advocate criticizes • advocate contends • advocate calls • ...
czasownik + advocate
Kolokacji: 9
play one's advocate • appoint Advocates • draw from advocates • describe as an advocate • include advocates • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. play one's advocate = grać czyjś adwokat play one's advocate
2. draw from advocates = wyciągnij z adwokatów draw from advocates
3. describe as an advocate = przedstaw jako adwokata describe as an advocate
4. run for advocate = kandydowany na adwokata run for advocate
5. prompt advocates = punktualni adwokaci prompt advocates
(2) appoint, enroll
Kolokacji: 2
(3) include, admit
Kolokacji: 2
przymiotnik + advocate
Kolokacji: 96
strong advocate • public advocate • outspoken advocate • environmental advocate • early advocate • vocal advocate • ...
przyimek + advocate
Kolokacji: 11
among advocates • from advocates • for advocates • to advocates • with advocates • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.