"accident" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

accident rzeczownik

rzeczownik + accident
Kolokacji: 84
car accident • automobile accident • traffic accident • auto accident • motorcycle accident • road accident • hunting accident • ...
accident + rzeczownik
Kolokacji: 20
accident victim • accident rate • accident scene • accident site • accident report • accident investigation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
2. accident rate = wypadkowość accident rate
3. accident scene = scena związana z wypadkiem accident scene
4. accident site = miejsce wypadku accident site
6. accident investigation = dochodzenie dotyczące wypadku, postępowanie powypadkowe accident investigation
accident + czasownik
Kolokacji: 31
accident occurs • accident happens • accident involving • accident causes • accident leaves • accident results • accident kills • ...
czasownik + accident
Kolokacji: 27
prevent accidents • die in a car accident • injure in a car accident • avoid accidents • suffer in a car accident • suffer an accident • ...
przymiotnik + accident
Kolokacji: 121
fatal accident • serious accident • nuclear accident • tragic accident • terrible accident • industrial accident • minor accident • ...
przyimek + accident
Kolokacji: 22
by accident • to accidents • through accident • following an accident • in case of an accident • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.