Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"accident" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

accident rzeczownik

rzeczownik + accident
Kolokacji: 84
car accident • automobile accident • traffic accident • auto accident • motorcycle accident • road accident • hunting accident • ...
accident + rzeczownik
Kolokacji: 20
accident victim • accident rate • accident scene • accident site • accident report • accident investigation • ...
accident + czasownik
Kolokacji: 31
accident occurs • accident happens • accident involving • accident causes • accident leaves • accident results • accident kills • ...
czasownik + accident
Kolokacji: 27
prevent accidents • die in a car accident • injure in a car accident • avoid accidents • suffer in a car accident • suffer an accident • ...
przymiotnik + accident
Kolokacji: 121
fatal accident • serious accident • nuclear accident • tragic accident • terrible accident • industrial accident • minor accident • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
4. tragic accident = tragiczny wypadek tragic accident
5. terrible accident = beznadziejny wypadek terrible accident
6. industrial accident = wypadek przy pracy lub w miejscu pracy industrial accident
7. bad accident = poważny wypadek bad accident
8. major accident = poważny wypadek major accident
9. minor accident = drobny wypadek minor accident
10. unfortunate accident = nieszczęśliwy wypadek unfortunate accident
11. hit-and-run accident = wypadek drogowy\, którego sprawca zbiegł z miejsca wypadku bez udzielenia pomocy hit-and-run accident
12. happy accident = szczęśliwy wypadek happy accident
13. deadly accident = śmiertelnie nudny wypadek deadly accident
14. similar accident = podobny wypadek similar accident
15. recent accident = niedawny wypadek recent accident
16. near-fatal accident = prawie śmiertelny wypadek near-fatal accident
17. little accident = mało wypadku little accident
18. mere accident = czysty przypadek mere accident
19. severe accident = poważny wypadek severe accident
przyimek + accident
Kolokacji: 22
by accident • to accidents • through accident • following an accident • in case of an accident • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.