Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"able" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

able przymiotnik

able + rzeczownik
Kolokacji: 24
able man • able seaman • able people • able administrator • able student • ...
czasownik + able
Kolokacji: 5
feel able • prove able • work able • become able • seem able
przysłówek + able
Kolokacji: 33
barely able • better able • longer able • hardly able • finally able • eventually able • most able • easily able • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) barely, hardly, scarcely
Kolokacji: 3
1. barely able = skąpo zdolny barely able
2. hardly able = ledwie zdolny hardly able
3. scarcely able = niezbyt zdolny scarcely able
(2) better, best
Kolokacji: 2
(5) most, least
Kolokacji: 2
able + przyimek
Kolokacji: 23
able through • able into • able at • able by • able in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.