Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"able" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

able przymiotnik

able + rzeczownik
Kolokacji: 24
able man • able seaman • able people • able administrator • able student • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. able seaman = mat (stopień wojskowy w Królewskiej Marynarce Wojennej) able seaman
2. able assistant = zdolny asystent able assistant
3. able assistance = zdolna pomoc able assistance
4. able hand = zdolna ręka able hand
(3) team, one
Kolokacji: 2
(4) woman, lawyer
Kolokacji: 2
czasownik + able
Kolokacji: 5
feel able • prove able • work able • become able • seem able
przysłówek + able
Kolokacji: 33
barely able • better able • longer able • hardly able • finally able • eventually able • most able • easily able • ...
able + przyimek
Kolokacji: 23
able through • able into • able at • able by • able in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.