"Easter" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

Easter rzeczownik

rzeczownik + Easter
Kolokacji: 3
Mitch Easter • Nick Easter • Luke Easter
Easter + rzeczownik
Kolokacji: 52
Easter Sunday • Easter egg • Easter Island • Easter Bunny • Easter weekend • Easter Monday • Easter holiday • ...
przyimek + Easter
Kolokacji: 17
on Easter • at Easter • for Easter • after Easter • of Easter • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) on, at, for, after, of, ...
Kolokacji: 8
1. to Easter = do Wielkanocy to Easter
2. around Easter = około Wielkanocy around Easter
3. until Easter = do Wielkanocy until Easter
4. over Easter = w czasie świąt Wielkiejnocy over Easter
5. with Easter = z Wielkanocą with Easter
6. following Easter = następując po Wielkanocy following Easter
7. between Easter = między Wielkanocą between Easter
8. by Easter = przed Wielkanocą by Easter
9. till Easter = kasa sklepowa Wielkanoc till Easter

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.