Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"transport" po polsku — Słownik angielsko-polski

transport British English **
transportation American English ***
transp. (skrót)

obrazek do "transport" po polsku Transport
rzeczownik
 1. transport [UNCOUNTABLE]
  I'm going to need some transport for me and my friend. (Potrzebuję jakiegoś transportu dla mnie i dla przyjaciela.)
 2. przewóz, przewożenie [UNCOUNTABLE]
  Animal transport turned out to be a profitable job. (Przewóz zwierząt okazał się być dochodową pracą.)
 3. środek transportu, środek lokomocji
  We used a boat as the transport. (Użyliśmy łodzi jak środka transportu.)
przymiotnik
 1. transportowy
czasownik
 1. transportować, przewozić [TRANSITIVE]
 2. deportować, zesłać, zsyłać (np. przestępcę) old-fashioned [TRANSITIVE]
przymiotnik
 1. przewozowy

transport something to something

czasownik
 1. transportować coś dokądś

Pytania i odpowiedzi — "transport"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "transport"

port = port +5 znaczeń
portable , transportable = przenośny, łatwy do przeniesienia
transportable = urządzenie przenośne +1 znaczenie
transport plane = samolot transportowy
transport ship = transportowiec +1 znaczenie
transport aircraft = samolot transportowy
air transport = transport powietrzny
transport helicopter = helikopter transportowy
transport worker = transportowiec (pracownik)
mode of transport , form of transport = środek transportu
public transport British English , public transportation American English = komunikacja publiczna, transport publiczny
means of transport = środki transportu
mode of transport = środek transportu
International Air Transport Association , IATA (skrót) = Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
Department of the Environment , Transport and the Regions , DETR = ministerstwo środowiska, transportu i regionów (w Wielkiej Brytanii)
rail transport = transport kolejowy
commercial transport = transport komercyjny, transport towarowy
portability = przenośność

"transport" po angielsku — Słownik polsko-angielski

transport
obrazek do "transport" po polsku Transport
rzeczownik
 1. transport British English ** , transportation American English *** , transp. (skrót) [UNCOUNTABLE]
  I'm going to need some transport for me and my friend. (Potrzebuję jakiegoś transportu dla mnie i dla przyjaciela.)
transport, przewóz
rzeczownik
 1. traffic *** formal [UNCOUNTABLE]
przewóz, transport (np. dóbr)
rzeczownik
 1. carriage * British English formal [COUNTABLE]
  We are offering international carriage. (Oferujemy międzynarodowy przewóz.)
przejazd, transport (towarów), przewóz (ludzi)
rzeczownik
 1. transit ** [UNCOUNTABLE]
  I am on the transit in New Mexico. (Jestem w przejeździe w Nowym Meksyku,)
transport (ładunku), wysyłka (towaru)
rzeczownik
 1. shipment * , shpt. (skrót)
  You get a free shipment if your order is big enough. (Otrzymasz darmową przesyłkę jeżeli twoje zamówienie będzie odpowiednio duże.)
transport (okrętem), przewóz (morski)
rzeczownik
 1. shipping [UNCOUNTABLE]
  It is a major shipping company on the market. (To jest główna firma przewozowa na rynku.)
  Car shipping takes 5 to 10 days. (Transport samochodów okrętem trwa od 5 do 10 dni.)
przewóz, transport
rzeczownik
 1. carrying
 2. portage [UNCOUNTABLE]

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "transport"

komunikacja publiczna, transport publiczny = public transport British English , public transportation American English
transport wahadłowy = shuttle service
transport powietrzny = air transport
dobrze znosić transport = travel well
transport kolejowy = rail transport