"transport" po angielsku — Słownik polsko-angielski

transport

obrazek do "transport" po polsku Transport
rzeczownik
 1. transport British English ** , transportation American English *** , transp. (skrót)   [UNCOUNTABLE]
  I'm going to need some transport for me and my friend. (Potrzebuję jakiegoś transportu dla mnie i dla przyjaciela.)
 2. transit **
 3. shipping *
  • transport (okrętem), przewóz (morski) [UNCOUNTABLE]
   It is a major shipping company on the market. (To jest główna firma przewozowa na rynku.)
   Car shipping takes 5 to 10 days. (Transport samochodów okrętem trwa od 5 do 10 dni.)
 4. traffic ***
 5. shipment * , shpt. (skrót)
  • transport (ładunku), wysyłka (towaru)
   You get a free shipment if your order is big enough. (Otrzymasz darmową przesyłkę jeżeli twoje zamówienie będzie odpowiednio duże.)
 6. carriage *
  • przewóz, transport (np. dóbr) British English formal [COUNTABLE]
   We are offering international carriage. (Oferujemy międzynarodowy przewóz.)
 7. carrying
 8. portage

Pytania i odpowiedzi — "transport"

"transport" po polsku — Słownik angielsko-polski

transport British English **
transportation American English *** , transp. (skrót)

obrazek do "transport" po polsku Transport
rzeczownik
 1. transport [UNCOUNTABLE]
  I'm going to need some transport for me and my friend. (Potrzebuję jakiegoś transportu dla mnie i dla przyjaciela.)
 2. przewóz, przewożenie [UNCOUNTABLE]
  Animal transport turned out to be a profitable job. (Przewóz zwierząt okazał się być dochodową pracą.)
 3. środek transportu, środek lokomocji
  We used a boat as the transport. (Użyliśmy łodzi jak środka transportu.)
przymiotnik
 1. transportowy

transport **

czasownik
 1. transportować, przewozić [TRANSITIVE]
 2. deportować, zesłać, zsyłać (np. przestępcę) old-fashioned [TRANSITIVE]
przymiotnik
 1. przewozowy

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "transport"

rzeczownik
report = raport, sprawozdanie +3 znaczenia
support = wsparcie, pomoc +5 znaczeń
port = port +5 znaczeń
export = eksport, wywóz +1 znaczenie
import = import +3 znaczenia
report British English , report card American English = świadectwo szkolne
przymiotnik
czasownik
kolokacje