"szczerze" po angielsku — Słownik polsko-angielski

szczerze

przysłówek
 1. frankly **
  • szczerze, bez ogródek
   You should talk to each other frankly. (Powinniście ze sobą szczerze porozmawiać.)
 2. directly ****
  • otwarcie, szczerze
   Please answer my question directly. (Proszę odpowiedz szczerze na moje pytanie.)
   Tell me what you think about this directly. (Powiedz mi szczerze, co o tym myślisz.)
 3. straight ***
  • uczciwie, szczerze
   Tell me straight, where were you yesterday? (Powiedz mi szczerze, gdzie wczoraj byłeś?)
   She looked at me with a straight smile. (Ona popatrzyła się na mnie ze szczerym uśmiechem.)
 4. honestly **  
 5. sincerely  
  She said it sincerely. (Ona powiedziała to szczerze.)
 6. straight out
 7. bluntly
 8. plainly
 9. truthfully
 10. candidly
 11. earnestly
 12. forthrightly
 13. straightforwardly
 14. cordially
 15. devoutly
 16. in fairness to somebody  
  We may laugh about it, but in fairness we take it seriously. (Żartujemy sobie z tego, ale szczerze traktujemy to poważnie.)
  link synonim: to be fair
 17. artlessly
 18. freeheartedly
 19. unfeignedly
 20. munificently
 21. guilelessly
 22. downrightly
 23. unaffectedly
 24. man-to-man
  • otwarcie, szczerze (np. rozmawiać) informal
idiom
 1. straight up
przymiotnik
 1. truly ***  
  He's truly devoted to his wife. (On jest szczerze oddany swojej żonie.)
  I truly hate you. (Szczerze cię nienawidzę.)