Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"specific" po polsku — Słownik angielsko-polski

specific ****
specif. (skrót)

przymiotnik
 1. szczególny, specyficzny (o pojedynczej rzeczy)
  precise and detailed
  I haven't heard anything specific. (Nie usłyszałem niczego szczególnego.)
  Is there anything specific you want me to buy? (Czy jest coś szczególnego co mam kupić?)
  link synonim: particular
  zobacz także: individual
 2. konkretny, szczegółowy (np. instrukcje)
  You weren't very specific in your letter. (Nie byłeś zbyt konkretny w swoim liście.)
 3. sprecyzowany
  something that is defined so that it is understandable
 4. dotyczący danego gatunku, gatunkowy

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. specyfik (lek)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

specific *
specifics *

rzeczownik
 1. szczegóły

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

specific to something

 1. właściwy czemuś, specyficzny dla czegoś formal

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "specific"

unspecific = nieswoisty
specificity = specyficzność +1 znaczenie
be specific = wyrażać się jasno, być konkretnym
non-specific , także: nonspecific = nieswoisty
site-specific = wkomponowany w otoczenie, in situ
specific performance = nakaz spełnienia określonych zobowiązań umownych
gender-specific = właściwy danej płci
specific order = konkretne zamówienie
specific gravity , relative density = gęstość względna
culture-bound , culture-specific = charakterystyczny dla danej kultury
specific duty = cło specyficzne
specific code = kod wewnętrzny
specific volume = objętość właściwa
language-specific = charakterystyczny dla języka
specific about something = szczegółowy w jakiejś sprawie
specific heat capacity = pojemność cieplna właściwa
non-specific urethritis , NSU (skrót) = nieswoiste zapalenie cewki moczowej
contract for specific work = umowa o dzieło
internet tickets are issued only for a specific connection = bilety internetowe wystawiane są na konkretne połączenie