Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"patient" po polsku — Słownik angielsko-polski

obrazek do "patient" po polsku
przymiotnik
 1. cierpliwy
  You need to be patient. (Musisz być cierpliwy.)
  I have been very patient with you. (Byłem bardzo cierpliwy wobec ciebie.)
  Dinner will be ready in 15 minutes - just be patient! (Obiad będzie gotowy za 15 minut - bądź cierpliwy!)
  przeciwieństwo: impatient
  zobacz także: calm, quiet

patient przymiotnik

We've been very patient with a lot of things all year long.

Byliśmy bardzo cierpliwi z wieloma rzeczami cały boży rok.

But I'm not the most patient guy in the world either.

Ale nie jestem najcierpliwszym facetem na świecie też.

"But I also think they are more patient than the rest of us."

"Ale również myślę, że oni są cierpliwsi niż nasza reszta."

You may be more patient than me, but I want to know what's going on.

Możesz być cierpliwszy niż ja ale chcę wiedzieć co pójść dalej.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. pacjent, pacjentka [COUNTABLE]
  I'm a patient of Dr Smith. (Jestem pacjentem doktora Smith'a.)
  He's had lots of patients with sore throat today. (On miał dzisiaj wielu pacjentów z bólem gardła.)
  She's a really difficult patient. (Ona jest naprawdę trudną pacjentką.)

patient rzeczownik

Health officials put the number of his patients at 750.

Urzędnicy zdrowotni oceniają liczbę jego pacjentów na 750.

The issue is most important to patients and their families.

Kwestia jest najważniejsza do pacjentów i ich rodzin.

I used to be asked how well my patients were doing.

Kiedyś zwykłem zostać zapytanym jak dobrze moi pacjenci robili.

For 85 percent of the patients, death came within 15 days.

Dla 85 procent pacjentów, śmierć mieściła się w 15 dniach.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "patient"

impatient = niecierpliwy
patiently = cierpliwie
outpatient = pacjent leczony ambulatoryjnie
inpatient = pacjent, chory, hospitalizowany +1 znaczenie
cancer patient = osoba chora na raka
patient care = opieka nad pacjentem
out-patient = pacjent ambulatoryjny
private patient = pacjent prywatnej służby zdrowia
in-patient = chory hospitalizowany
day patient = pacjent przebywający w szpitalu tylko w ciągu dnia (bez noclegu)
sociopathic patient = socjopata
stoma patient = pacjent ze sztuczną przetoką
at-risk patients = zagrożeni pacjenci
heart transplant patient = pacjent z przeszczepionym sercem
fee-paying patient = pacjent płacący za usługi medyczne
Doctors make the very worst patients. = Lekarze są najgorszymi pacjentami.
Beware the fury of a patient man = wystrzegaj się furii człowieka łagodnego
I'm sorry, Dr Johnes is not taking new patients. = Przykro mi, ale dr Johnes nie przyjmuje nowych pacjentów.
18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.