Kursy angielskiego online | Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"ilość" po angielsku — Słownik polsko-angielski

ilość
rzeczownik
 1. quantity ** , qty (skrót) , qty. (skrót) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  an amount or a number of something which can be measured
  They sold a large quantity of books. (Oni sprzedali dużą ilość książek.)
  This plant needs only a small quantity of water. (Ta roślina potrzebuje tylko niewielką ilość wody.)
  She has a large quantity of boxes filled with toys. (Ona ma dużą ilość pudełek wypełnionych zabawkami.)
  link synonim: amount
ilość, liczba, wielkość
What is total amount of data
rzeczownik
 1. amount **** , amt. (skrót) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Did you add the right amount of sugar? (Czy dodałeś odpowiednią ilość cukru?)
  I spent a large amount of time fixing it. (Spędziłem dużą ilość czasu naprawiając to.)
  What amount of money do you need to borrow? (Ile pieniędzy potrzebujesz pożyczyć?)
  link synonim: quantity
 2. feck Scottish English
ilość, wielkość (gdy czegoś jest dużo)
rzeczownik
 1. volume *** [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The band produced great volume of terrible songs. (Zespół wyprodukował ogromną ilość fatalnych piosenek.)
ilość (w szkockiej odmianie języka angielskiego)
rzeczownik
 1. feck
ilość, jaka zapełniłaby książkę (np. słów, liter)
rzeczownik
 1. bookful
ilość, która wypełni klatkę (np. dzikich zwierząt)
rzeczownik
 1. cageful

Pytania i odpowiedzi — "ilość"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "ilość"

duża ilość = barrel
ogromna ilość = gallon
robocizna (ilość pracy wymagana do zrobienia czegoś) = labour British English , labor American English
spora ilość = a fair amount
ilość informacji = amount of information
ilość morderstw = murder rate
zalew, duża ilość = outpouring