Kurs angielskiego - wypróbuj za darmo | Zaloguj się

"ilość" po angielsku — Słownik polsko-angielski

ilość

What is total amount of data
rzeczownik
 1. amount **** , amt. (skrót)
  • ilość, liczba, wielkość [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Did you add the right amount of sugar? (Czy dodałeś odpowiednią ilość cukru?)
   I spent a large amount of time fixing it. (Spędziłem dużą ilość czasu naprawiając to.)
   What amount of money do you need to borrow? (Ile pieniędzy potrzebujesz pożyczyć?)
   link synonim: quantity
 2. quantity ** , qty (skrót) , qty. (skrót)   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  an amount or a number of something which can be measured
  They sold a large quantity of books. (Oni sprzedali dużą ilość książek.)
  This plant needs only a small quantity of water. (Ta roślina potrzebuje tylko niewielką ilość wody.)
  She has a large quantity of boxes filled with toys. (Ona ma dużą ilość pudełek wypełnionych zabawkami.)
  link synonim: amount
 3. volume ***
 4. feck
  • ilość (w szkockiej odmianie języka angielskiego)
 5. feck Scottish English

Pytania i odpowiedzi — "ilość"

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "ilość"

rzeczownik
masa (duża ilość czegoś) = mass
ziarno (ilość nasienia) = seed
oferta (ilość pieniędzy do zapłacenia) = offer
norma (ilość uderzeń w grze w golfa) = par
rachunek (ilość pieniędzy które jesteśmy komuś winni, np. za jedzenie w restauracji) = tab
kieszeń (ilość pieniędzy, które ktoś ma do wydania) = pocket
odrobina (niewielka ilość czegoś) = atom
miejsce (ilość informacji zawartych np. w gazecie, książce) = space
pakiet (ilość informacji wysyłanej za pośrednictwem Internetu) = packet
kupa (duża ilość) informal = bucket +1 znaczenie
fontanna (duża ilość czegoś co wystrzela w górę) = fountain
połów (ilość złowionych ryb) = haul +1 znaczenie
autobus (ilość osób mieszczących się w autobusie) = busload
porcja (ilość przyrządzona przy jednym pieczeniu np. ciastka, chleb) = batch
robocizna (ilość pracy wymagana do zrobienia czegoś) = labour British English , labor American English
kapka (mała ilość płynu) = splash
parytet (ilość głosów wyborczych potrzebna, aby zostać wybranym) = quota
maluch (mały drink, mała ilość alkoholu) = short one
duża ilość = large amount +1 znaczenie
ogromna ilość = gallon +1 znaczenie
czasownik
pomieścić (mieć wystarczającą ilość miejsca) = accommodate
kalkulować (np. ilość pieniędzy, ilość materiałów potrzebnych do czegoś) = calculate
przysłówek
przymiotnik
mierny (np. ilość) = stingy
pokaźny (np. posiłek, ilość) = copious
powiedzenie
tylko tyle (limitowana ilość) = only so much