"gain" po polsku — Słownik angielsko-polski

gain ****

czasownik
 1. osiągać, zdobywać [TRANSITIVE]
  A teacher must gain the trust of both his students and their parents. (Nauczyciel musi zdobyć zaufanie zarówno swoich uczniów jak i ich rodziców.)
  I gained the necessary passwords. (Zdobyłem niezbędne hasła.)
 2. zyskiwać, stopniowo zdobywać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I would like my son to gain more interpersonal skills. He's so timid. (Chciałabym, żeby mój syn zdobył więcej umiejętności interpersonalnych. Jest taki nieśmiały.)
 3. wzrastać, zyskiwać (np. na wadze, prędkości, wartości) [TRANSITIVE]
  Poland is gaining importance as meat exporter. (Polska zyskuje na znaczeniu jako eksporter mięsa.)
 4. przybyć, dotrzeć (po wielu trudach) literary [TRANSITIVE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. korzyść, zysk [COUNTABLE]
  Your loss is my gain. (Twoja strata jest moim zyskiem.)
 2. wygrana, zysk [COUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pytania i odpowiedzi — "gain"

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "gain"

rzeczownik
phrasal verb
gain on something = doganiać coś, zbliżać się do czegoś (np. podczas wyścigu lub ucieczki)
gain on somebody = doganiać kogoś, zbliżać się do kogoś (np. pod względem umiejętności, popularności)
czasownik
idiom
inne
inne
przymiotnik
gainly = odpowiedni, pasujący +1 znaczenie
przysłówek
kolokacje
Diki ma wbudowany mechanizm zakładek. Lubisz to?