Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"transport" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. transportować, przewozić [TRANSITIVE]
 2. deportować, zesłać, zsyłać (np. przestępcę) old-fashioned [TRANSITIVE]

transport czasownik

She had to find him, because they weren't being transported out.

Though how she might have been so transported I still did not understand.

Each of them had four men in all to transport.

They can also transport those who cannot use the Table themselves.

przymiotnik
 1. przewozowy

transport something to something

czasownik
 1. transportować coś dokądś

transport British English **
transportation American English ***
transp. (skrót)

obrazek do "transport" po polsku Transport
rzeczownik
 1. transport [UNCOUNTABLE]
 2. przewóz, przewożenie [UNCOUNTABLE]
 3. środek transportu, środek lokomocji

transport, transportation rzeczownik

I will not be using public transport, but private car.

Do you have a car to move around or would use public transport?

If you want to go to any of them, take public transport.

If you would with us on the point of transport.

przymiotnik
 1. transportowy

Pytania i odpowiedzi — "transport"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "transport"

portable , transportable = przenośny, łatwy do przeniesienia
transportable = urządzenie przenośne (+1 inne znaczenie)
transport aircraft = samolot transportowy
transport worker = transportowiec (pracownik)
transport helicopter = helikopter transportowy
transport ship = transportowiec (+1 inne znaczenie)
transport plane = samolot transportowy
air transport = transport powietrzny
mode of transport , form of transport = środek transportu
mode of transport = środek transportu
means of transport = środki transportu
public transport British English , public transportation American English = komunikacja publiczna, transport publiczny
transport cafe = zajazd przydrożny (dla kierowców ciężarówek)
container transport = transport kontenerowy
works transport = transport wewnętrzny, transport wewnątrzzakładowy
Transport Police = straż kolejowa
rail transport = transport kolejowy
commercial transport = transport komercyjny, transport towarowy
Department of the Environment , Transport and the Regions , DETR = ministerstwo środowiska, transportu i regionów (w Wielkiej Brytanii)

"transport" po angielsku — Słownik polsko-angielski

transport [UNCOUNTABLE]
obrazek do "transport" po polsku Transport
rzeczownik
 1. transport British English **
  transportation American English ***
  transp. (skrót)

transport, przewóz [UNCOUNTABLE]
rzeczownik
 1. traffic formal ***

przewóz, transport (np. dóbr) [COUNTABLE]
rzeczownik
 1. carriage British English formal *

przewóz, transport
rzeczownik
 1. carrying

 2. portage

transport (okrętem), przewóz (morski) [UNCOUNTABLE]
rzeczownik
 1. shipping *

  It is a major shipping company on the market. (To jest główna firma przewozowa na rynku.)
  Car shipping takes 5 to 10 days. (Transport samochodów okrętem trwa od 5 do 10 dni.)
transport (ładunku), wysyłka (towaru)
rzeczownik
 1. shipment *
  shpt. (skrót)

przejazd, transport (towarów), przewóz (ludzi) [UNCOUNTABLE]
rzeczownik
 1. transit **

Pytania i odpowiedzi — "transport"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "transport"

komunikacja publiczna, transport publiczny = public transport British English , public transportation American English
transport wahadłowy = shuttle service
transport powietrzny = air transport
dobrze znosić transport = travel well
transport kontenerowy = container transport
transport drogowy = road haulage
transport kolejowy = rail transport

Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?