Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"transport" po polsku - Słownik angielsko-polski

czasownik
  1. transportować, przewozić [TRANSITIVE]
  2. deportować, zesłać, zsyłać (np. przestępcę) old-fashioned [TRANSITIVE]

transport czasownik

She had to find him, because they weren't being transported out.

Though how she might have been so transported I still did not understand.

Each of them had four men in all to transport.

They can also transport those who cannot use the Table themselves.

przymiotnik
  1. przewozowy

transport British English **
transportation American English ***
transp. (skrót)

obrazek do transport po polskuTransport
rzeczownik
  1. transport [UNCOUNTABLE]
  2. przewóz, przewożenie [UNCOUNTABLE]
  3. środek transportu, środek lokomocji

transport, transportation rzeczownik

I will not be using public transport, but private car.

Do you have a car to move around or would use public transport?

If you want to go to any of them, take public transport.

If you would with us on the point of transport.

przymiotnik
  1. transportowy

Pytania i odpowiedzi - transport

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - transport

portable , transportable = przenośny, łatwy do przeniesienia
transportable = urządzenie przenośne (+1 inne znaczenie)
air transport = transport powietrzny
transport plane = samolot transportowy
transport aircraft = samolot transportowy
transport ship = transportowiec (+1 inne znaczenie)
transport worker = transportowiec (pracownik)
transport helicopter = helikopter transportowy
mode of transport , form of transport = środek transportu
mode of transport = środek transportu
public transport British English, public transportation American English = komunikacja publiczna, transport publiczny
means of transport = środki transportu
rail transport = transport kolejowy
Department of the Environment , Transport and the Regions , DETR = ministerstwo środowiska, transportu i regionów (w Wielkiej Brytanii)
commercial transport = transport komercyjny, transport towarowy
transport minister = minister transportu
road transport = transport drogowy
transport something to something = transportować coś dokądś
transport cafe = zajazd przydrożny (dla kierowców ciężarówek) British English
Transport Police = straż kolejowa British English
works transport = transport wewnętrzny, transport wewnątrzzakładowy

"transport" po angielsku - Słownik polsko-angielski

transport = transport British English, transportation American English, transp. (skrót)
przewóz, transport = carrying (+1 inne znaczenie)
transport (ładunku), wysyłka (towaru) = shipment , shpt. (skrót)
komunikacja publiczna, transport publiczny = public transport British English, public transportation American English
transport powietrzny = air transport
transport wahadłowy = shuttle service
transport kolejowy = rail transport
transport drogowy = road transport

Diki jest przejrzysty. Skupiasz się na nauce. Lubisz to?