Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"transport" po polsku - Słownik angielsko-polski

czasownik
  1. transportować, przewozić [TRANSITIVE]
  2. deportować, zesłać, zsyłać (np. przestępcę) old-fashioned [TRANSITIVE]

transport czasownik

She had to find him, because they weren't being transported out.

Though how she might have been so transported I still did not understand.

Each of them had four men in all to transport.

They can also transport those who cannot use the Table themselves.

przymiotnik
  1. przewozowy

transport British English **
transportation American English ***
transp. (skrót)

obrazek do transport po polskuTransport
rzeczownik
  1. transport [UNCOUNTABLE]
  2. przewóz, przewożenie [UNCOUNTABLE]
  3. środek transportu, środek lokomocji

transport, transportation rzeczownik

I will not be using public transport, but private car.

Do you have a car to move around or would use public transport?

If you want to go to any of them, take public transport.

If you would with us on the point of transport.

przymiotnik
  1. transportowy

Pytania i odpowiedzi - transport

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - transport

portable , transportable = przenośny, łatwy do przeniesienia
transportable = urządzenie przenośne (+1 inne znaczenie)
air transport = transport powietrzny
transport plane = samolot transportowy
transport helicopter = helikopter transportowy
transport aircraft = samolot transportowy
transport ship = transportowiec (+1 inne znaczenie)
transport worker = transportowiec (pracownik)
mode of transport , form of transport = środek transportu
public transport British English, public transportation American English = komunikacja publiczna, transport publiczny
mode of transport = środek transportu
means of transport = środki transportu
Department of the Environment , Transport and the Regions , DETR = ministerstwo środowiska, transportu i regionów (w Wielkiej Brytanii)
rail transport = transport kolejowy
commercial transport = transport komercyjny, transport towarowy
transport minister = minister transportu
road transport = transport drogowy
container transport = transport kontenerowy
Transport Police = straż kolejowa British English
works transport = transport wewnętrzny, transport wewnątrzzakładowy

"transport" po angielsku - Słownik polsko-angielski

transport = transport British English, transportation American English, transp. (skrót)
przewóz, transport = carrying (+1 inne znaczenie)
transport (ładunku), wysyłka (towaru) = shipment , shpt. (skrót)
komunikacja publiczna, transport publiczny = public transport British English, public transportation American English
transport powietrzny = air transport
transport wahadłowy = shuttle service
transport kolejowy = rail transport
transport drogowy = road transport
transport kontenerowy = container transport

Szybki i przejrzysty. Natychmiast dostajesz tłumaczenie.