Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"fidelity" po polsku - Słownik angielsko-polski

fidelity *

rzeczownik
  1. dokładność, ścisłość [UNCOUNTABLE]
  2. wierność [UNCOUNTABLE]

fidelity rzeczownik

However an important part of high fidelity was still not available at that time.

Jakkolwiek, ważna część wysokiej wierności była wciąż nie dostępny w tym czasie.

Perhaps it is not fidelity that we really believe in.

Może to nie jest wierność, w którą naprawdę wierzymy.

But Fidelity has no plans to do so at this time.

Ale Wierność nie ma żadnych planów robienia tak w tym momencie.

Certainly the loss of fidelity over a phone is a big problem.

Na pewno strata wierności ponad telefonem jest dużym problemem.

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - fidelity

high fidelity = wysoka wierność odtwarzania dźwięku (hi-fi) technical
Hi-Fi , hifi , high fidelity = hi-fi, hifi, wysoka wierność (określenie parametrów jakościowych urządzeń elektroakustycznych)

18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.