Logowanie | Załóż konto
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"ferocious" po polsku - Słownik angielsko-polski

ferocious

przymiotnik
  1. dziki, niebezpieczny, przerażający (np. o zwierzęciu)
  2. silny, srogi, nieprzyjemny, nieznośny (np. o krytyce)
  3. zaciekły (o osobie, o działaniu)

ferocious przymiotnik

He looked to the right, and saw a ferocious fire.

Popatrzał na prawo, i zobaczył dziki ogień.

A party with a plan and a ferocious will to win.

Przyjęcie z planem i dziką wolą wygrać.

I must have had a ferocious look in my eye.

Musiałem mieć dziki wyraz swojego oka.

Two more died later in a day of ferocious fighting.

Dwa więcej umarł później w ciągu dnia z zażartych walk.

Pytania i odpowiedzi - ferocious

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia - ferocious

ferociously = dziko, wściekle
ferocity , ferociousness = dzikość, okrucieństwo, srogość, surowość, zaciekłość
ferocious fight = zajadła walka

Diki zintegrowany jest ze szkołą angielskiego eTutor.