"dziki" po angielsku — Słownik polsko-angielski

dziki

obrazek do "wild" po polsku Wild Boar wild
przymiotnik
 1. wild ***
  • dziki (roślina, zwierzę)
   Tigers are wild animals. (Tygrysy to dzikie zwierzęta.)
   These wild plants may be poisonous. (Te dzikie rośliny mogą być trujące.)
   Wild animals are dangerous. (Dzikie zwierzęta są niebezpieczne.)
  • dziki, w pierwotnym stanie
   The island was wild and beautiful. (Wyspa była dzika i piękna.)
   Just look at this wild landscape. (Spójrz tylko na ten dziki krajobraz.)
  • dziki, szaleńczy (np. zabawa) informal
   That party was wild, I came back home at 7 a.m! (Ta impreza była szalona, wróciłem do domu o 7 rano!)
   His wild laughter scared me. (Jego dziki śmiech wystraszył mnie.)
 2. fierce **
  • dziki, agresywny
   My anger at her was fierce. (Mój gniew na nią był dziki.)
   The beast was fierce and terrifying. (Bestia była agresywna i przerażająca.)
   przeciwieństwo: tame
 3. ferocious
 4. rough **
  • niebezpieczny, dziki
   A rough dog attacked me in front of my house. (Dziki pies zaatakował mnie przed moim domem.)
 5. feral , ferine
 6. untamed
 7. unlisted
 8. slam-bang
 9. rip-roaring
 10. ropable , ropeable
 11. incult
  • dziki (np. teren) old use
 12. freaky deaky
rzeczownik
 1. fell  
 2. rorty
 3. uncivilized , uncivilised British English
 4. tameless
  • dziki (o zwierzęciu)
 5. mad
 6. farouche