"streszczenie" po niemiecku — Słownik polsko-niemiecki | zobacz "streszczenie" po polsku

czasownik
  1. zusammenfassen **
  2. kurz zusammenfassen  
  3. nacherzählen   [przechodni] [+HABEN] [czasownik rozdzielnie złożony]
  4. briefen   [przechodni] [+HABEN]
  1. etw kurz machen  
    Mach es kurz, ich bin in Eile. (Streszczaj się, śpieszy mi się.)
    Keine Sorge meine Damen und Herren, ich mache es kurz. (Proszę się nie martwić, panie i panowie, będę się streszczał.)
  2. sich kurz fassen

Powiązane zwroty — "streszczenie"

rzeczownik
treść = der Inhalt +4 znaczenia
abstarkt (streszczenie np. publikacji) = der Abstract
przymiotnik
treściwy = gehaltreich +5 znaczeń

powered by  eTutor logo