"angeben" po polsku — Słownik niemiecko-polski | zobacz "angeben" po niemiecku

angeben **

czasownik
Odmiana nieregularna: odmiana mocna
  1. podawać, wskazać [TRANSITIVE] [+HABEN] [czasownik rozdzielnie złożony]
    Geben Sie mir bitte seinen Namen an. (Proszę podać mi jego nazwisko.)
    Geben Sie bitte die Richtung an, in der wir fahren sollen. (Proszę wskazać kierunek, w którym powinniśmy jechać.)
  2. twierdzić [INTRANSITIVE] [+HABEN] [czasownik rozdzielnie złożony]
  3. przechwalać się [INTRANSITIVE] [+HABEN] [czasownik rozdzielnie złożony]
  4. serwować [INTRANSITIVE] [+HABEN] [czasownik rozdzielnie złożony]

powered by  eTutor logo