"zoo official" — Słownik kolokacji angielskich

zoo official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik zoo
  1. zoo rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    According to zoo officials, she was born in the wild around 1947.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo