Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"zlecenie na zabicie kogoś za określoną sumę pieniędzy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zlecenie na zabicie kogoś za określoną sumę pieniędzy" po polsku

zlecenie na zabicie kogoś za określoną sumę pieniędzy

rzeczownik
  1. contract ****   slang [policzalny]
    He took out a contract on his wife's lover. (On dał zlecenie na zabicie kochanka swojej żony.)
    I know about his contract on me - I have to hide. (Wiem o jego zleceniu zabicia mnie - muszę się schować.)

Powiązane zwroty — "zlecenie na zabicie kogoś za określoną sumę pieniędzy"

phrasal verb
rzeczownik
drobny przedsiębiorca (który na zlecenie właścicieli kopalni zatrudnia grupę robotników, którzy wykonują określoną pracę i dzielą się z nim zyskiem) = butty