KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"yield of several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): produkcja z kilka procent
  1. percent rzeczownik + yield rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Do you have a percent yield for the total weight?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo