"wysokim zapotrzebowaniu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wysokim zapotrzebowaniu" po polsku

wysokim zapotrzebowaniu

rzeczownik
  1. staples
    • produkty o stałym, wysokim zapotrzebowaniu [tylko liczba mnoga]
      The recent dramatic price increases, particularly for rice, maize and other staples, are of course another major reason why many people do not have enough food. (Obecne radykalne wzrosty cen, zwłaszcza ryżu, kukurydzy i innych produktów podstawowych, są oczywiście innym ważnym powodem tego, że wielu ludzi nie ma wystarczającej ilości jedzenia.)
      Sugar and flour are staples. (Cukier i mąka to produkty o stałym, wysokim zapotrzebowaniu.)