"written except" — Słownik kolokacji angielskich

written except kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany tyle że
  1. write czasownik + except przyimek
    Silna kolokacja

    Everything was written in Chinese except "Not Responsible for Coats."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo