"written down in" — Słownik kolokacji angielskich

written down in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapisany w
  1. write czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    I wrote down in the book, some of the places.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo