"written below" — Słownik kolokacji angielskich

written below kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany poniżej
  1. write czasownik + below przyimek
    Zwykła kolokacja

    He wrote a series of names, one below the other.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo