"wrestling star" — Słownik kolokacji angielskich

wrestling star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): walcząca w zapasach gwiazda
  1. wrestling rzeczownik + star rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Smith, a former wrestling star at Iowa State, had trouble from the start defending himself on the feet.

    Podobne kolokacje: