"wpływ środowiska" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wpływ środowiska" po polsku

"wpływ środowiska" — Słownik kolokacji angielskich

  1. environmental przymiotnik + influence rzeczownik = wpływ środowiska
    Zwykła kolokacja

    The studies also leave open the possibility of environmental influences.

powered by  eTutor logo