BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"world hunger" — Słownik kolokacji angielskich

world hunger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głód światowy
  1. world rzeczownik + hunger rzeczownik
    Silna kolokacja

    "It is a technology that can have a positive effect on world hunger."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo