"word of words" — Słownik kolokacji angielskich

word of words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo słów
  1. word rzeczownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In linguistics a hedge is a word or set of words that make other words less important.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo