ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word of one's friend" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo z czyjś przyjaciel
  1. friend rzeczownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Bell sized up Perry, who was listening to the emphatically spoken words of his friend.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo