ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word of one's decision" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo z czyjś decyzja
  1. decision rzeczownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I had hoped a messenger might come from the lords of the north to bring word of their decision to Join us."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo