ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word of one's conversation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo z czyjś rozmowa
  1. conversation rzeczownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They could not have heard a word of our quiet conversation at dinner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo