ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word jihad" — Słownik kolokacji angielskich

word jihad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dżihad słowa
  1. word rzeczownik + jihad rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The use of the word "jihad" in the text was deliberate and right, though, I still think; it's a holy war.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo