"word frequency" — Słownik kolokacji angielskich

word frequency kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): częstotliwość słowa
  1. word rzeczownik + frequency rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, for some other purposes, it is insufficient, as an outcome of the Zipfian nature of word frequencies.

powered by  eTutor logo