"word cancer" — Słownik kolokacji angielskich

word cancer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo rak
  1. word rzeczownik + cancer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The food industry, which might prefer seeing every American become vegan to being forced to put the word "cancer" on its products, is worried.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo