"word Squaw" — Słownik kolokacji angielskich

word Squaw kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo Squaw
  1. word rzeczownik + Squaw rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She supported a bill in 2000 to remove word "squaw" from public site names.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo