"woda gruntowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "woda gruntowa" po polsku

woda gruntowa

rzeczownik
  1. groundwater *   [UNCOUNTABLE]
    In Denmark we have a rich vein of gold underground: clean groundwater. (W Danii pod ziemią dysponujemy bogatą żyłą złota: czystymi wodami gruntowymi.)
    We're testing the soil and groundwater now. (Badamy teraz glebę i wodę gruntową.)
    A small drop in the groundwater level may have caused your problem. (Mały spadek poziomu wody gruntowej może być przyczyną waszego problemu.)

powered by  eTutor logo