"with quantities" — Słownik kolokacji angielskich

with quantities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z ilościami
  1. with przyimek + quantity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "What else are we going to do with commercial quantities of gas?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo