"window surmounted" — Słownik kolokacji angielskich

window surmounted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno zwieńczyło
  1. surmount czasownik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On the upper level there are windows surmounted by busts of saints.

    Podobne kolokacje: