"window niche" — Słownik kolokacji angielskich

window niche kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nisza okna
  1. window rzeczownik + niche rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The hall has four windows, two on the southern side and two on the eastern side, with stone benches in the window niches.

    Podobne kolokacje: