"window flanked" — Słownik kolokacji angielskich

window flanked kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno otoczyło
  1. flank czasownik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The upper part of the façade has a choral window also flanked by columns.

    Podobne kolokacje: