"wild thing" — Słownik kolokacji angielskich

wild thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzika rzecz
  1. wild przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The fear was like a mad wild thing inside him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo