"wear underwear" — Słownik kolokacji angielskich

wear underwear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bielizna odzieży
  1. wear czasownik + underwear rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wore only underwear and had a young woman in his room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo