"wear underclothes" — Słownik kolokacji angielskich

wear underclothes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bielizna odzieży
  1. wear czasownik + underclothes rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I mean, he liked me to wear certain underclothes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo