"wear things" — Słownik kolokacji angielskich

wear things kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear the thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś rzeczy
  1. wear czasownik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He did not know why she continued to wear the thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo