"wear silver" — Słownik kolokacji angielskich

wear silver kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zużyj srebro
  1. wear czasownik + silver rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Your enemy in this endeavor wouldn't happen to wear silver and black?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo