"wear sequins" — Słownik kolokacji angielskich

wear sequins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś cekiny
  1. wear czasownik + sequin rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first photo shoot was a Garden of Eden-themed nude shoot for Fresh Look contact lenses, in which the women wore only sequins and body paint.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo