"wear robes" — Słownik kolokacji angielskich

wear robes kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a robe
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś szaty
  1. wear czasownik + robe rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Inside was the body of a woman wearing a robe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo